Algemene voorwaarden


Marian van Koesveld/3Optimaforma

Deze privacy verklaring houdt onder andere in dat:
Marian van Koesveld als enige toegang heeft tot uw gegevens en dat deze gegevens nooit aan derden worden verstrekt.
Zij zorgvuldig omgaat met uw organisatie en/of persoonlijke gegevens en dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Contactgegevens: website: https://www.3optimaforma.nl
Contactpersoon: Marian van Koesveld van 3Optimaforma is gevestigd aan Dovenetelweg 10a 2555TG te Den Haag
Tel.nr: 0628346804
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3Optimaforma verwerkt je persoonsgegevens doordat personen of de organisatie deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Bedrijfsnaam
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

3Optimaforma neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
3Optimaforma verwerkt uw bedrijfs,- en persoonsgegevens om je te kunnen bellen of mailen.
De werkelijk persoonlijke gegevens ten behoeve van het coachtraject worden, off-line, per traject bewaard en na ca een jaar na afloop van het traject vernietigd.
Zonder uw toestemming zal ik daar nimmer over praten met derden.
3Optimaforma verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Deze gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard conform de richtlijnen van de belastingdienst.
3Optimaforma bewaart uw bedrijfs,- persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
3Optimaforma maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor onze dienstverlening niet nodig is.
Dit houdt in dat3Optimaforma niet aan profiling doet.
3Optimaforma gebruikt geen Cookies of vergelijkbare technieken.